Επιλογή Γλώσσας: EN / GR
logologologologo
Όλοι εµείς στην Porcelana πιστεύουµε ότι το σπίτι µας είναι η αφετηρία και ο προορισµός µας, το σηµείο αναφοράς µας, το ησυχαστήριο µας αλλά και µέρος συνάθροισης των δικών µας ανθρώπων. Για αυτόν το λόγο νιώθουµε την ανάγκη να διαµορφώνουµε το χώρο αυτό προκειµένου να µας εξυπηρετεί καλύτερα, να µας γεµίζει και το σηµαντικότερο, να µας εκφράζει. Κατανοώντας έτσι την µοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα των πελατών µας, τους προσφέρουµε την πλουσιότερη γκάµα προϊόντων για όλο το σπίτι, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συνθέσουν τον ιδανικό τους χώρο. Η ποιότητα, τόσο σε θέµα ανθεκτικότητας και διαχρονικότητας των υλικών, όσο και η αξιοπιστία που παρέχει η εταιρεία µας, αποτελεί το διαχρονικό µας µέληµα, καθ’ ότι πιστεύουµε εξίσου στα προϊόντα µας όπως και στο ανθρώπινο δυναµικό που στελεχώνει την Porcelana. Η συνεχής ενηµέρωση για τις νέες διακοσµητικές τάσεις και ο συνδυασµός των τάσεων αυτών µε διαχρονικές και λειτουργικές λύσεις, µας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουµε και να διαµορφώνουµε το επόµενο βήµα του design. ∆ίνουµε µεγάλη βάση στις συνεργασίες µας µε επώνυµες µάρκες της διεθνούς αγοράς και επενδύουµε ενεργά στην στήριξη της εγχώριας παραγωγής πλακιδίων και λοιπών προϊόντων, υπό το πρίσµα µιας συνεχώς εξελισσόµενης Ελληνικής επιχείρισης που εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών της.