ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (12/1/2018)


Η Porcelana ανέλαβε τη συνολική προμήθεια των πλακιδίων για το μεγαλύτερο υπό κατασκευή συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης.