ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (UPDATE) (2/4/2019)


Η Porcelana ανέλαβε τη συνολική προμήθεια των πλακιδίων για το μεγαλύτερο υπό κατασκευή συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε ήδη παραδώσει 17.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων.