Παρελκόμενα μπανιερών

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 120x70cm
 • Κωδικός: 1220000005

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 130x70cm
 • Κωδικός: 1220000006

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 140x70cm
 • Κωδικός: 1220000007

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 150x70cm
 • Κωδικός: 1220000008

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 150x70cm
 • Κωδικός: 1220000009

70,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 160x70cm
 • Κωδικός: 1220000010

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 160x70cm
 • Κωδικός: 1220000011

70,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 170x70cm
 • Κωδικός: 1220000012

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 1700x90cm
 • Κωδικός: 1220000045

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 170x70cm
 • Κωδικός: 1220000013

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 170x75cm
 • Κωδικός: 1220000014

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 170x75cm
 • Κωδικός: 1220000015

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 170x80cm
 • Κωδικός: 1220000016

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 170x80cm
 • Κωδικός: 1220000017

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 175x75cm
 • Κωδικός: 1220000018

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 175x75cm
 • Κωδικός: 1220000019

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 180x100cm
 • Κωδικός: 1220000020

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 180x100cm
 • Κωδικός: 1220000021

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 180x80cm
 • Κωδικός: 1220000022

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 180x80cm
 • Κωδικός: 1220000023

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 180x90cm
 • Κωδικός: 1220000024

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 180x90cm
 • Κωδικός: 1220000025

75,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 190x100cm
 • Κωδικός: 1220000026

80,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 190x100cm
 • Κωδικός: 1220000027

90,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΞΥΛΟ 195x115cm
 • Κωδικός: 1220000028

90,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 195x115cm
 • Κωδικός: 1220000029

90,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΞΥΛΟ 150x100cm
 • Κωδικός: 1220000030

90,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 150x100cm
 • Κωδικός: 1220000031

90,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΞΥΛΟ 153x100cm
 • Κωδικός: 1220000032

90,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 153x100cm
 • Κωδικός: 1220000033

90,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΞΥΛΟ 155x95cm
 • Κωδικός: 1220000034

90,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 155x95cm
 • Κωδικός: 1220000035

90,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΞΥΛΟ 160x95cm
 • Κωδικός: 1220000036

90,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 160x95cm
 • Κωδικός: 1220000037

90,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΞΥΛΟ 165x95cm
 • Κωδικός: 1220000038

90,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 165x95cm
 • Κωδικός: 1220000039

90,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗ ΞΥΛΟ 120x120cm
 • Κωδικός: 1220000040

95,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗ ΞΥΛΟ 130x130cm
 • Κωδικός: 1220000041

95,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 130x130cm
 • Κωδικός: 1220000042

95,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗ ΞΥΛΟ 140x140cm
 • Κωδικός: 1220000043

95,00€/Τμχ

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 140x140cm
 • Κωδικός: 1220000044

95,00€/Τμχ

 

MASTER ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ (LIGHT BLUE)
 • Κωδικός: 1221360021

100,00€/Τμχ

 

CHAISE LONG ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ (SILVER)
 • Κωδικός: 1221360321

100,00€/Τμχ

 

CHAISE LONG ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ (BLACK)
 • Κωδικός: 1221360331

100,00€/Τμχ

 

RELAX ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ (LIGHT BLUE)
 • Κωδικός: 1221360431

110,00€/Τμχ

 

CHAISE LONG ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ (LIGHT BLUE)
 • Κωδικός: 1221360471

100,00€/Τμχ

 

CHAISE LONG ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ (GREEN)
 • Κωδικός: 1221360481

100,00€/Τμχ

 

CHAISE LONG ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ (BROWN)
 • Κωδικός: 1221360491

100,00€/Τμχ

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
 • Κωδικός: 1233440002

44,00€/Τμχ

 

Α/ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΡΑΚΟΡ PVC (CR)
 • Κωδικός: 1233440018

35,00€/Τμχ

 

ΠΟΔΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 123Χ123cm
 • Κωδικός: 2011000001

135,00€/Τμχ

 

GALAXY ΠΟΔΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ DX 150x100cm
 • Κωδικός: 2011000002

135,00€/Τμχ

 

GALAXY ΠΟΔΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ SX 150x100cm
 • Κωδικός: 2011000003

135,00€/Τμχ

 

PLANET ΠΟΔΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 153x100cm
 • Κωδικός: 2011000005

135,00€/Τμχ

 

MELODIA ΠΟΔΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 140x140cm
 • Κωδικός: 2011000006

140,00€/Τμχ

 

ΠΟΔΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 140cm
 • Κωδικός: 2011000007

140,00€/Τμχ

 

ΠΟΔΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 130Χ130cm
 • Κωδικός: 2011000008

135,00€/Τμχ

 

ROMANCE ΠΟΔΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 130x130cm
 • Κωδικός: 2011000009

140,00€/Τμχ

 

ΠΟΔΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 160cm
 • Κωδικός: 2011000122

118,00€/Τμχ

 

ΠΟΔΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 170cm
 • Κωδικός: 2011000018

118,00€/Τμχ

 

ΠΟΔΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 180x55cm
 • Κωδικός: 2011000019

128,00€/Τμχ

 

AVENSIS ΠΟΔΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 155x95cm
 • Κωδικός: 2011000020

135,00€/Τμχ

 

NEXIA ΠΟΔΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 120x120cm
 • Κωδικός: 2011000023

135,00€/Τμχ

 

ΠΟΔΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 165cm
 • Κωδικός: 2011000024

135,00€/Τμχ

 

ΠΟΔΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 180x59cm
 • Κωδικός: 2011000025

123,00€/Τμχ

 

OCEAN TWIN ΠΟΔΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 190cm
 • Κωδικός: 2011000116

128,00€/Τμχ

 

AIDA-SONATA ΠΟΔΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 175cm
 • Κωδικός: 2011000117

125,00€/Τμχ

 

DOLCE-CAROL ΠΟΔΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 180cm
 • Κωδικός: 2011000118

123,00€/Τμχ

 

DIAMOND ΠΟΔΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ DX 160cm
 • Κωδικός: 2011000119

135,00€/Τμχ

 

DIAMOND ΠΟΔΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ SX 160cm
 • Κωδικός: 2011000120

135,00€/Τμχ

 

BATHTUB SIDE PANEL ΠΟΔΙΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 90x55cm
 • Κωδικός: 2012000012

85,00€/Τμχ

 

BATHTUB SIDE PANEL ΠΟΔΙΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 90x59cm
 • Κωδικός: 2012000013

85,00€/Τμχ

 

OCEAN TWIN BATHTUB SIDE PANEL ΠΟΔΙΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 100cm
 • Κωδικός: 2012000014

96,00€/Τμχ

 

DOLCE BATHTUB SIDE PANEL ΠΟΔΙΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 80cm
 • Κωδικός: 2012000015

85,00€/Τμχ

 

HARMONIA ΠΛΑΙΝΟ ΠΟΔΙΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 100cm
 • Κωδικός: 2012000019

90,00€/Τμχ

 

ALPRO 2000 ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ
 • Κωδικός: 1224070015

95,00€/Τμχ