Κεντρικά γραφεία:

XΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.
Οδός Πρωτομαγιάς - Kαλοχώρι, Θεσσαλονίκη
Τ.Θ 111 - Τ.Κ. 57009

Τηλ.: 2310 752902
Fax: 2310 753564

info_h@hatz.gr

Παρακαλούμε αντιγράψτε τους χαρακτήρες όπως εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα (τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα πρέπει να αποτυπώνονται)


Για αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για κάθε κατάστημα Porcelana, επισκεφθείτε την ενότητα Καταστήματα.