ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (9/1/2014)

Ολοκληρώσαμε την ανακαίνιση του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης στα Πεύκα Θεσσαλονίκης,
για άτομα ειδικής αγωγής. Παρείχαμε 150τμ πλακάκια και υλικά συγκόλλησης μαζί με την τοποθέτηση τους.