ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΥΣΩΝ 22ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3/5/2017)


H Porcelana Action, συνεχίζει να προσφέρει υποστήριξη όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας αυτή τη φορά υλικά για την επισκευή των βρυσών του 22ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης!