Τμήμα Έργων

 

Το τμήμα έργων της Porcelana, διευρύνει καθημερινά την γκάμα των επαγγελματικών προϊόντων που διαθέτει. Ακολουθώντας τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο των κατασκευών διεθνώς, εκτός άπό τον απλό ιδιώτη, απευθύνεται στους παρακάτω κλάδους:
      • Τεχνικές εταιρείες
      • Κατασκευαστές Ιδιωτικών Έργων
      • Ξενοδοχειακές μονάδες
      • Αλυσίδες καταστημάτων
      • Βιομηχανικά Έργα
      • Αρχιτέκτονες
      • Μηχανικούς
      • Διακοσμητές
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημα Porcelana της περιοχής σας.