Επιλογή Γλώσσας: EN / GR
logologologologo
H Porcelana, έχει ενσωματώσει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τόσο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, όσο και στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.
Για την Porcelana, η συνεισφορά στην κοινωνία, τον άνθρωπο και την πρόοδο αποτελούν  θεμελιώδεις αξίες, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τη βιώσιμη επιχειρηματική της δράση.
Με τη δημιουργία του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης « Porcelana Action» επιτυγχάνει τους στόχους και αξιοποιεί τα επιχειρηματικά της κίνητρα, ενώ παράλληλα λειτουργεί με τρόπο που αντανακλά τις αξίες της. Οι ενέργειες που πραγματοποιεί η «Porcelana Action» επιλέγονται αποκλειστικά με γνώμονα τον “άνθρωπο”.
Όλοι εμείς οι άνθρωποι της Porcelana ευελπιστούμε να προσφέρουμε, μέσα από την «Porcelana Action», την υποστήριξη μας όπου υπάρχει ανάγκη συμβάλλοντας όσο μπορούμε στην αντιμετώπιση διαφόρων κοινωνικών ζητημάτων.